Introductie
De nederlandse volksschilderkunst
Volksschilderkunst op Ameland
Het beddebankje
Het Sardammer bankje
Het Amelander bankje
Oude overgeschilderde bankjes
De overige bankjes
Bedsteewanden
Flap aan de wand
Klaptafels
Hoekkasten
Mangelbakken en dienbladen
Kisten/Kasten/Wiegen/Diversen
"Oude meubileerkunst" 1917 J.H.C. Deelken
"In Amelander Binnenhuisjes" 1967 S.J. vd Molen
"Amelander Volkskunst" 1972 S.J. vd Molen
Bronnen


TERUG
Introduktie


Rond 1970 ontstond er een grote belangstelling voor de Nederlandse 'volks'schilderkunst. Deze werd destijds ingedeeld in verschillende stijlen op basis van de vindplaats zoals Hindeloopen en Zaanstreek. Mede door de grote bijdrage van Ameland aan de Historische Tentoonstelling in Leeuwarden in 1888 en publicaties van eilander huisarts Deelken in 1917 werd er van uitgegaan dat er ook op Ameland in de 18e eeuw meubels werden gemaakt zoals een bepaald type beddebankje, klaptafel en hoekkastje.
Het bleek dat deze aanname niet gebaseerd was op degelijk onderzoek ter plaatse en ben ik in 1978 begonnen met het verzamelen van informatie en het inventariseren van o.a. de zich nog op het eiland bevindende voorwerpen met het doel inzicht te krijgen in de schilderactiviteiten in het verleden op Ameland.
Op basis van deze informatie (en door zelf met de oude technieken te werken) denk ik dat het meeste 'Amelander' werk gezien het (gilde)niveau via de Zaanstreek betrokken is uit Amsterdam.
Toch vermoed ik dat een deel beschilderd is door een eilander, mogelijk genaamd Kat. De meubeltjes zijn voorzien van een simpelere voorstelling met een eenvoudigere techniek. De schilder onderscheidde zich met de rest door zijn werk te dateren (rond 1750) en soms te voorzien van een geschilderd katje. Het wat simpelere decoratiewerk op kisten, stoven, (versleten 18e eeuwse) beddebankjes maar ook op deuren en bedstee wanden is vrijwel zeker werk van eilander (grof)schilders.
In 2002 heb ik alle op dat moment mij bekende informatie op cd gezet. Regelmatig is deze informatie aangevuld.


Klaas Nobel, Ameland januari 2018.
De verschillende hoofdstukken zijn aangegeven op de tegelwand.
Hiervan is aktief de link naar:
Volksschilderkunst op Ameland


TERUG